HOMEROS ODYSSEE   |   INDEX INLEIDINGEN   |   CONTACT   |   HET BOEK             

HOMEROS ODYSSEE
                                                                                                                                                                                 
Uitgeverij Chaironeia: Homeros OdysseeHOMEROS  ODYSSEE
De zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan
door mr.drs.G.W.J.Janssen. E 35,50,.994 pgs. met kaarten en afbeeldingen,  isbn 9789076792286
( 31,50 bij directe bestelling uitgeverij)

De uitgangspunten voor deze vertaling zijn:
-metrische vertaling in hexameters
-moderne Nederlandse zinsstructuur
-achtergrond: Atlantische setting van het verhaal volgens de boeken van:
   Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
   Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
   E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
   Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
   
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Odyssee zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Lees een aantal boeken in vertaling (zonder aantekeningen).
Bechikbaar zijn:
NAUSIKAA-EPISODE (BOEK 6)
DE CYCLOPEN (BOEK 9),
SIRENEN, SKYLLA EN CHARYBIS (BOEK 12)
ODYSSEUS EN EUMAIOS (BOEK 14)
TELEMACHOS KOMT THUIS (BOEK 17)
DE WEDSTRIJD MET DE BOOG (BOEK 21)
DE HERKENNING DOOR PENELOPE (BOEK 23)
Naar vertalingen

Odysseus' Eerste reis
- deel 1: Troje- Gog Magog Hills, Engeland
- deel 2: Ismaros en Kikonen - Bretagne
- deel 3: Lotophagen - Senegal
- deel 4: Cyclopen - Fogo, Kameroen, Madeira
- deel 5: Aiolia en Aiolos - Corvo (Azoren)
-deel 6: Laestrygonen - Cuba, La Havana
- deel 7: Aiaia en Kirke - Schouwen, Zeeland
- deel 8: Hades-Walcheren, Zeeland


Odysseus' Tweede reis
- deel I:   Tenedos-Thanet en de Seirenes;
- deel II:  Skulla, Charubdis -St. Michael's Mount
- deel III: Thrinakia-Cornwall
- deel IV: Ogygia- Azores, Kalupso;
- deel V:   Scheria-Lanzarote;
- deel VI: Ithaka-Cádiz, Jérez


Nausikaä, Kalupso, Faiaken, Seirenen, Skulla, Charubdis, Eumaios, de boog, Odysseus en Penelope, Telemacheia, vrijermoord,